Juli
Zat 21
08:00u
A-ploeg - Wegrit - 100km
Eigen rit
08:00u
B-ploeg - Wegrit - 75km
Eigen rit
09:00u
C-ploeg - Wegrit -
Afspraak ter plaatse
...:...u
Allen -
Terugreis Frankrijk

Zon 22
08:00u
A-ploeg - Wegrit - 65km
Stoetersrit Herenthout. Inschrijven in ons lokaal
08:00u
B-ploeg - Wegrit - 65km
Stoetersrit Herenthout. Inschrijven in ons lokaal
09:00u
C-ploeg - Wegrit -
Afspraak ter plaatse

Zat 28
13:00u
A-ploeg - Wegrit - 100km
Arkrit nr 62 (zie B-ploeg)
13:00u
B-ploeg - Wegrit - 76km
Arkrit
13:00u
C-ploeg - Wegrit -
Afspraak ter plaatse

Zon 29
07:30u
A-ploeg - Wegrit - 75km
Aardse fietsdag
08:00u
B-ploeg - Wegrit - 75km
Aardse fietsdag
09:00u
C-ploeg - Wegrit - 50km
Aardse fietsdag